ÜGYVÉDI ÖSSZEFOGÁS 2014
 
 
HÍREINK
 
 
 

Kedves Látogató! 

Ön néhány másodprec múlva automatikusan átirányításra kerül új oldalunkra!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Botrányos BÜK közgyűlés
2. Titkosítják a közgyűlési videót?
3. Veszélyben a szavazás
 
A részletekről alábbi írásainkból tájékozódhat!
 
 
 
1. BOTRÁNYOS BÜK KÖZGYŰLÉS
 

 

Kedves Kollégák!

 

A BÜK 2014. január 27-i rendkívüli közgyűlésén az Ügyvédi Összefogás mozgalom részéről nagy számban képviseltettük magunkat.

A mai közgyűlésen mind szakmai, mind emberi megnyilvánulások, magatartások tekintetében mélységesen megdöbbentő „élményben” volt részünk. A megdöbbenés, felháborodás és ezzel együtt megjelenő rendkívüli aggodalom nem csak az Ügyvédi Összefogás tagjai részéről merült fel, hanem a jelenlévő kari tagok szignifikáns többségénél is, akik mindezeknek hangot is mertek adni. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy hangot is mertek adni, hiszen sajnálatos módon a jelenlegi kamarai vezetés több képviselője részéről személyeskedő kijelentések, valamint burkolt, illetve teljesen egyértelmű fenyegetések hangoztak el az aggályaiknak hangot adókkal szemben.

Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a közgyűlés minden tekintetben előkészítetlen volt, illetve az, hogy az előterjesztő és a támogatására felszólalók a BÜK alapszabályának javasolt módosításával azt a célt kívánták elérni, hogy a matricával kapcsolatos cégalapítás elnöki hatáskörben maradjon, arról ne a tagság egésze dönthessen. Az előterjesztés mellett érvelők emocionálisan túlterhelt, kirohanásai mellett szánalmas magyarázkodásoknak voltunk tanúi a matricás cégalapítással kapcsolatban.

Azon egyszerű kérdésre sem kaptunk választ, hogy az elnökség néhány tagja által már jóval korábban ismert cégalapítási konstrukciót, illetve az elnökségi tagok részére megküldött részvénytársasági alapszabály-tervezetet miért nem hozták nyilvánosságra eddig a BÜK honlapján, azt eddig miért nem ismerheti meg a tagság.

Az Ügyvédi Összefogás felszólította Réti László elnököt, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra a Zrt. alapszabály-tervezetét. Ugyanakkor a tagsággal szemben fennálló felelősségteljes magatartás azt követeli meg, hogy az Ügyvédi Összefogás elnökségi tagjai számára 2014. január 23-án megküldött Zrt. alapszabály-tervezetet a honlapunkon ezennel közzé tegyük.

Egyelőre arról sincs információ, hogy ki, illetve kik is készítették ezt az alapszabály-tervezetet, ezért kérünk minden Kollégát, hogy részletesen, figyelmesen tanulmányozza át, hiszen a tervezet - feltehetően nem véletlenül – nem könnyen átlátható rendelkezés halmazt tartalmaz.

Mindenekelőtt azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozzon annak eldöntése, hogy a BÜK kíván-e, akar-e egyáltalán, és ha igen, úgy kikkel, milyen feltételekkel gazdasági társaságot alapítani, vagy gazdasági társaságban részesedést szerezni.

Kérünk Titeket, hogy amennyiben időtök engedi, véleményeteket, észrevételeiteket a Zrt alapszabályával kapcsolatosan küldjétek meg részünkre ugyvediosszefogas2014@gmail.com címre, hogy azt összegezve egy átfogó anyagot készíthessünk és honlapunk közzé tegyünk.

 

Ügyvédi Összefogás

 

Alapszabály TERVEZET
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. TITKOSÍTJÁK A KÖZGYŰLÉSI VIDEÓT?
 
 
Réti László

elnök úrnak
Budapesti Ügyvédi Kamara

Budapest

 


Tisztelt Elnök Úr!

A mai napon a budapesti ügyvédség jövőjét érintően igen fontos kérdések kerültek megvitatásra a Budapesti Ügyvédi Kamara érzelmeket erősen felkorbácsoló, olykor botrányos elemekkel tűzdelt közgyűlésén, melyről a Budapesti Ügyvédi Kamara videó-felvételt készített.

Az Ügyvédi Összefogás képviselői a közgyűlés után kérték Elnök urat, hogy a videó-felvételről egy másolatot számukra kiadni szíveskedjék a kamara. Legnagyobb megdöbbenésünkre Elnök úr telefon útján arról tájékoztatott minket, hogy - más kamarai vezetőkkel történt egyeztetés után - nem adják ki számunkra a felvételt. Kérdésünkre, hogy ez milyen kamarai szabályt sértene, nem kaptunk tájékoztatást.

A Budapesti Ügyvédi Kamara az Elnök úr korábbi programjai alapján az átláthatóság elvén áll. Megítélésünk szerint elvárható lett volna, hogy e fontos közgyűlés élő internet közvetítés útján megtekinthető legyen a kamara valamennyi tagja számára, ha már ennek technikai feltételei jól begyakoroltan rendelkezésre állnak a szakmai előadások körében. Sajnálatos módon erre sem került sor.

Mindezek alapján annak érdekében, hogy a mintegy 5400 fős budapesti ügyvédi tagság megfelelően és hitelesen tájékozódhasson a közgyűlésen történtekről, kérjük és elvárjuk, hogy kamaránk a közgyűlésről készül vágatlan videó-felvételt minden késedelem nélkül honlapján tegye hozzáférhetővé a tagság számára.

Számítunk arra, hogy a kérésünk teljesítése nem ütközik akadályba és nem kell további lépéseket tennünk annak érdekében, hogy tagjaink közvetlenül a kamara által készített videó-felvétel alapján tájékozódhassanak a kérdésben.


Tisztelettel:

Ügyvédi Összefogás

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3. VESZÉLYBEN A SZAVAZÁS
 
 
 
Nyílt levél Réti Lászlónak!

2014. 01.24-én, pénteken az Ügyvédi Összefogás elnökjelöltje, Dessewffy Alice személyesen felkereste Önt kérve, tegye lehetővé az Ügyvédi Összefogás számára, hogy a Kamara hivatalos, közéleti internetes felületén keresztül is megismertesse a tagsággal a ’Megújulás 12 pontja’ elnevezésű választási programját.

Ön ezt a kérést elutasította, illetve azzal a feltétellel teljesítette volna, ha az Ügyvédi Összefogás a tagjainak önerőből szervezett és finanszírozott www.ugyvediosszefogas.hu internetes oldalán erre viszont lehetőséget biztosít.

Ennek ellenére a 270. számú BÜK Hírlevélben „Rémhírek …” című cikkben egy kamarai tagunk által megfogalmazott konkrét ügyben írt levélre adott válaszban – még csak nem is elbújtatva – a saját kampánylevelet küldött ki teljes a tagság részére. Ezzel a jelenlegi pozíciójából eredő jogkörét kihasználva, a kamarai közpénzből fenntartott informatikai rendszert kisajátítva átlépett azon, hogy a már megkezdődött választási eljárásban Önnek is, mint jelöltnek ugyanannyi joga és kötelezettsége van és lehet, mint pl. az Ügyvédi Összefogás, de akár más szerveződés, vagy éppen egyénileg induló tisztségviselő jelöltnek.

Mindezt legalább olyannyira visszatetsző, mint az, hogy ebben a kampánylevélben az Ügyvédi Összefogás által korábban megalkotott és nyíltan közzétett ’Megújulás 12 pontja’ programból szemezgetve ”alkotott” magának és meglévő, vagy remélt támogatóinak választási programot. Ráadásul úgy, hogy ezen 12 pontba összefoglalt összefüggő és komplex megújulási programot az Ügyvédi Összefogás korábbi megkeresése ellenére nem vállalta fel.

A pénteki találkozójukon egyebekben Dessewffy Alice elnökjelöltünk tolmácsolta Önnek azon aggályokat, melyek a február 21-i választások technikai és demokratikus garanciáinak hiányosságából erednek.

I.          Jelenleg választási szabályzat nem deklarál semmilyen alapelvet, leszámítva azt, hogy az ügyvéd köteles az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani a választások során! Erről és még más kamarai szabályzásról is elmondható, hogy hiányos, vagy koránt sem elég részletes, egzakt, így önmagában nem is biztosítja a célzott folyamatok hitelességét. Lehet, hogy ”a suszternak lyukas a cipője!”, ám felettébb fura, hogy éppen az ügyvédek kamarai választási szabályzatából hiányzik alapelvi szinten a választás tisztaságának megóvása, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, a választási eljárás nyilvánossága, de említhetnénk a fogyatékossággal élő tagjaink érdekeinek a védelmét is.

 II.        A 2013-ban megalkotott választási szabályzat a BÜK kiemelkedő taglétszáma ellenére a korábbi három, később két napról drasztikusan 10 órás időtartamra korlátozta le a szavazás időtartamát. A választás napja munkanap, időtartama pedig az aktív ügyvédek esetében pontosan a munkaidőre esik. Ha mindössze két alternatív jelölttel is számolunk 127 db tisztségre, akkor is egyetlen szavazónak közel 250 nevet kell átolvasnia és beikszelnie, majd az ívet urnába bedobni, ami legalább 8-10 perc lesz fejenként. Mindezen körülmények az 5000 főt elérő aktív szavazóra nézve fizikailag lehetetlenné teszik a legfőbb tagi jog gyakorlását. A kétségek alappal maradnak fenn akkor is, ha esetleg csak az aktív tagság 1/3-a gondolná úgy, hogy mindezen méltatlan körülmények mellett is eljön választani.

III.         A lehetséges és a várható létszám, valamint az időkeret tükrében miként lesz biztosítva a szavazás a titkossága? Már a korábbi, több napos választás során sem igen tudták kivárni a Kollégák, hogy bejussanak a csekély számú szavazófülkébe. Az kamara helyiségeiben lévő különböző asztalokon, ablakpárkányon egymás szavazólapjába ”belelógva” töltötték ki a választóíveket, miközben nem mellesleg ott ”járőrözött” közöttük az akkori és a jelenlegi kamarai vezetés néhány meghatározó alakja?

A kamarai választási szabályzat megteremtette az objektív lehetőségét annak, hogy a tagság gyakorlatilag fizikailag korlátozva legyen a legfőbb tagsági jogának gyakorolásában! Minderre Önök szerint a megoldás a 270-es Hírlevél másik cikkéhez tett cinikus és majdhogynem megalázó ajánlás, miszerint „VIGYÁZAT, AZ ÚJ SZABÁLYZAT SZERINT CSAK 1 NAPOS A VOKSOLÁS! Aki nem akar lemaradni, elkésni, jobban teszi, ha délelőtt indul szavazni”??

IV.        Az ilyen körülmények mellett alapszükséglet, hogy a választási szervekben is biztosítva legyen az esélyegyenlőség. A szavazatszámláló bizottság tagjait az a jelenlegi kamarai elnökség többsége választja meg. Vajon miként lesz demokratikus és legitim egy olyan választást, amelyen a meglévő tisztségviselőkre alternatívát állító csoport, vagy csoportok is indulhatnak, ám a szavazatokat mégis a meglévő tisztségviselők által delegált személyek fogják számolni? Éppen ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy a választásban, illetve a szavazatszámlálásban közvetlen ellenőrzésre, felügyeletre kapjon megfelelő lehetőséget mindegyik jelöltállító választási szerveződés, vagy legalább a szavazatszámlálás közjegyző jelenlétében történjen.

A kar tagjai érdekeinek védelmében az Ügyvédi Összefogás követeli, hogy

-         a tagság gyakorolni tudja, sőt méltó körülmények között tudja gyakorolni a legfőbb tagsági jogát!

-          a szavazás titkosságát minden körülmények között!

-          valamennyi választási szerveződés, csoport azonos feltételekkel tudjon részt venni a szavazási eljárás felügyeletében és a szavazat számlálásában is!

-          a választásnak, de legalább a szavazatszámlásnak legyen közhiteles felügyelete!

A fentebb leírtak jól jellemzik a Budapest Ügyvédi Kamara jelenlegi vezetésnek cinikus hozzáállását, a saját tagságához. Riasztó a kamarai állapotokra nézve, hogy ezeknek az alapvető feltételeknek és alapjogoknak a biztosítását egyáltalán követelni kell. 

Tisztelt Elnök úr, a napokban Ön az egyik elektronikus médiában az Ügyvédi Összefogás programjának egyik pontjára támaszkodva XXI. századi ügyvédség képét emlegette. Nos, az Ügyvédi Összefogás határozott véleménye az, hogy az ügyvédséget lyukas cipőben nem lehet a XXI. századba átvezetni!

Ezúton kérjük, hogy elnöki hatáskörében eljárva mind jelen levelünket, mind pedig a mellékleteként csatolt ’Megújulás 12 pontja’ megnevezésű választási programunkat s annak rövidített, archaikus megjelenésű változatát együtt és egyszerre a Budapesti Ügyvédi Kamara valamennyi tagja részére Hírlevélként haladéktalanul továbbítsa!

A feltétlen esélyegyenlőséget demonstráló intézkedését előre is köszönve, maradunk

 

Kartársi tisztelettel:

az Ügyvédi Összefogás képviseletében

 

Dr. Dessewffy Alice

Dr. Bártfai Beatrix

Dr. B. Szabó Gábor

Dr. Buczkó Péter

Dr. Járai Gábor

Dr. Molnár-Bíró György

Dr. Patay Géza

 

 
 
Nyílt levél.pdf
 
 
 
 
Megújulás 12. pontja
 
 
 
Ügyvédi Összefogás 12 pontja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ugyvediosszefogas.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!